Hizmetlerimiz

Enerji müsaadesi, herhangi bir yapı, tesis için veya geçici süreli ihtiyaç için talep edilen enerjinin bağlantı noktasının (havai hat şebekesi, saha dağıtım panosu, trafo AG panosu veya müstakilen tesis edilen trafo), kablo/iletken kesit ve standartlarının, tayin ve tespitidir.

Enerji müsaadesi alınması, hesapların yapılarak proje oluşturulması, ilgili dağıtım şirketleri ve TEDAŞ onayları alınarak projenin uygulamaya hazır hale getirilmesine kadar tüm süreçlerde uzman kadromuzla mühendislik, danışmanlık ve proje hizmetleri verilmektedir.